Samfunnsansvar i Culina

I Culina definerer vi samfunnsansvar som en langsiktig forpliktelse til å lykkes forretningsmessig gjennom
arbeidsmetoder som respekterer etiske verider, mennesker, miljøet og naturen.

 

Samfunnsansvar er en integrert del av Culina fordelt på tre fokusområder:

 

Etisk handel
Matsikkerhet
Miljøet og naturen

 

 

Bærekraft i Culina

 

FN's 17 bærekraftsmål tar for seg verdens største utfordringer, og er viktige punkter å huske på for alle og enhver. Vi har plukket ut de av målene vi har størst mulighet til å bidra til å nå, eller påvirke i positiv retning.
God helse og livskvalitet
Likestilling mellom kjønnene
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

 

 

Aktuelt

Årsrapport 2023 etter åpenhetsloven
Schenker - ny transportør!
Riise & GG Storkjøkken AS skifter navn til Culina Norge AS