Personvernerklæring

Culina Norge AS

Personvernerklæring

Innhold

 1. Introduksjon
 2. Hvem er vi?
 3. Selskaper og nettsteder som omfattes
 4. Innsamling av personopplysninger
 5. Behandlingsgrunnlag
 6. Deler vi dine personopplysninger?
 7. Internasjonale overføringer av personopplysninger
 8. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?
 9. Sikkerhetstiltak
 10. Dine rettigheter som registrert
 11. Må du oppgi dine personopplysninger til oss?
 12. Bruker vi automatiserte beslutninger?
 13. Bruker vi dine personopplysninger til markedsføring?
 14. Informasjonskapsler (cookies)
 15. Kontakt oss
 16. Klager
 17. Endringer i denne personvernerkæringen

 

 

 1. Innledning

Takk for tilliten du viser oss ved å dele dine personopplysninger. Sikkerheten til disse opplysningene er svært viktig for oss.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger, hvem vi deler dem med, hvilke rettigheter du har når du deler dine personopplysninger med oss og hvordan du kan utøve rettighetene.

 

 1. Hvem er vi

Culina Norge AS

Behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven og GDPR (General Data Protection Regulation) er Culina Norge AS. Dette betyr at Culina Norge AS avgjør hvilke opplysninger som samles inn, hvordan opplysningene behandles og hvordan opplysningene er beskyttet.

Vår registrerte forretningsadresse er:

Culina Norge AS

Holmaveien 20

1339 Vøyenenga

Norge

 

Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, eller ønsker å ta i bruk dine rettigheter, vennligst send en e-post til post@culina.no eller skriv til oss på adressen ovenfor.

 

 

 1. Selskaper og nettsteder som omfattes

Følgende selskaper og nettsteder omfattes av denne personvernerklæringen:

Culina Norge AS  www.culina.no

Personvernerklæringen omfatter også personopplysninger som samles inn gjennom våre nettsteder, på telefon, via LiveChat og sosiale medier.

 

 1. Innsamling av personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger fra deg til ett eller flere av følgende formål:

 • For å oppfylle en avtale som vi har inngått med deg eller med bedriften (eller organisasjonen) du representerer. I slike tilfeller kan det være din bedrift (eller organisasjon), og ikke deg selv, som har gitt oss dine personopplysninger
 • For å starte og gjennomføre handelstransaksjoner med deg, eller bedriften (eller organisasjonen) du representerer, ved kjøp av produkter og/eller tjenester
 • For å levere produkter du har kjøpt direkte eller indirekte fra oss
 • For å kommunisere med leverandører av varer og tjenester
 • I forbindelse med føring av regnskap og oppdatering av kunderegistre
 • I forbindelse med markedsføring, elektronisk eller på annen måte
 • For å overholde krav som følger av lov eller forskrift
 • For å følge opp nåværende og tidligere ansatte
 • For å håndtere og følge opp jobbsøkere
 • For å håndtere spørsmål fra våre nåværende ansatte, tidligere ansatte og jobbsøkere
 • For å håndtere klager eller spørsmål fra våre kunder og våre leverandører
 • For å håndtere spørsmål fra våre aksjonærer og andre interessenter
 • For å analysere, overvåke og forbedre ytelsen på våre nettsider
 • For å ivareta sikkerheten og sikker drift av våre nettsider og underliggende infrastruktur


Teknisk informasjon

For å sikre at alle som besøker våre nettsteder kan bruke og navigere effektivt på nettstedet, henter vi i tillegg inn følgende:

 • Teknisk informasjon, inkludert IP-adressen (Internet Protocol) som brukes til å koble enheten til Internett
 • Påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, plugin-modultyper og versjoner
 • Operativsystem og plattform
 • Informasjon om besøket ditt, inkludert URL-adresse (Uniform Resource Locators) og klikk inn til, underveis og ut fra nettstedet vårt.

I avsnitt 10 nedenfor beskriver vi dine rettigheter med hensyn til personopplysningene vi samler inn og hvordan du kan ta i bruk disse rettighetene.

 

 1. Behandlingsgrunnlag

Vi anser å ha en berettiget interesse av, eller at det er nødvendig for å oppfylle en avtale, å samle inn og bruke personopplysninger for å drive vår virksomhet og kunne tilby en tjeneste du har bedt om. I noen tilfeller har vi en lovpålagt plikt til å bruke eller utlevere personopplysninger, for eksempel for å etterkomme et krav fra en offentlig myndighet.

Når behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, bruker vi følgende tester for å avgjøre om vår behandling kan gjennomføres:

Formålstesten – ligger en berettiget interesse til grunn for behandlingen?

Nødvendighetstesten – er behandlingen nødvendig for dette formålet?

Balansetesten – veier den enkeltes rett til personvern tyngre enn våre berettigede interessert?

 

 

 1. Dele dine personlige opplysninger

Vi kan dele dine personlige opplysninger, men dette vil bli gjort på en "trenger å vite" basis og bare når det er nødvendig eller når vi er pålagt å dele informasjon. Som overfor våre forretningsmessige rådgivere og tjenesteleverandører, inkludert:

 • Regnskapsførere
 • Juridiske rådgivere
 • Konsulenter
 • Betalingsleverandører
 • Lønnssystemleverandører
 • Pensjonsleverandører
 • Forsikringsselskaper
 • Leverandører av IT- og kommunikasjonstjenester
 • Vareleverandører
 • Logistikk og transportleverandører

Vi kan også dele personopplysninger:

 • Med myndigheter, i den grad det er lovpålagt
 • Når vi kjøper eller selger bedrifter eller eiendeler

 

Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at   personopplysninger som vi er behandlingsansvarlig for forblir riktig beskyttet og brukes riktig når de behandles av en tredjepart.

 

 

 1. Internasjonal overføring

Vi er en global organisasjon og bruker tredjeparter i andre land for å hjelpe oss med å drive virksomheten vår.  Dette inkluderer land utenfor EU ("EU") og land som ikke har lover som gir spesifikk beskyttelse for personopplysninger. Vi har iverksatt tiltak for å sikre at alle personopplysninger har tilstrekkelig beskyttelse og at all overføring av personopplysninger utenfor EU gjøres på lovlig måte.  Når vi overfører personopplysninger utenfor EU, til et land som EU-kommisjonen ikke har fastslått at sikrer tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, vil overføringen være underlagt en avtale som oppfyller lovgivningens krav ved overføring av personopplysninger utenfor EU.

 

 1. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil beholde din informasjon bare så lenge det er nødvendig for våre forretningsbehov og i samsvar med eventuelle lovpålagte plikter knyttet til oppbevaring av personopplysninger i en bestemt periode. Uansett hvor lenge vi beholder personopplysninger, vil vi sørge for at den er underlagt tilstrekkelig sikkerhet.

 

 1. Sikkerhetstiltak

Vi mener å ha tilstrekkelige sikkerhetskontroller på plass for å beskytte personopplysninger. Risikovurdering, herunder vurdering av risiko for registrertes rettigheter og friheter, er kjernen i vårt Information Security Management System. Vi har likevel ikke kontroll over hva som skjer mellom enheten din i grensen for vår infrastruktur. Du bør være oppmerksom på de mange sikkerhetsrisikoene som finnes, og ta nødvendige skritt for å beskytte din egen informasjon. Vi påtar oss intet ansvar med hensyn til brudd som oppstår utenfor vår kontrollsfære.

 

 1. Dine rettigheter som registrert

Når vi behandler dine personopplysninger, har du visse rettigheter. Hvis du ønsker å ta i bruk noen av disse rettighetene, vennligst send en e-post til post@culina.no eller kontakt oss på adressen angitt under punkt 15(«Kontakt oss»). For å behandle forespørselen din vil vi be deg om å verifisere hvem du er ved å fremlegge en gyldig form for identifikasjon. Dine rettigheter er som følger:

 

 • Rett til informasjon
  Som behandlingsansvarlig er vi forpliktet til å gi tydelig og transparent informasjon om våre behandlingsaktiviteter. Denne informasjonen får du gjennom  denne personvernerklæringen og i annen relatert kommunikasjon vi måtte sende deg.

 

 • Rett til innsyn
  Du har rett til å be om vår bekreftelse på hvorvidt vi behandler dine personopplysninger. Etter å ha bekreftet identiteten din, eventuelt gyldigheten av fullmakten gitt til tredjeperson, vil vi gi deg innsyn i personopplysningene, samt følgende informasjon:

 

 1. En beskrivelse av hvilke personopplysninger vi behandler, og hvis det er tillatt og praktisk mulig, en kopi av personopplysningene. Du kan be om at personopplysningene overføres i et dataportabelt format (Word, PDF osv.) Slike forespørsler bare kan oppfylles hvis de aktuelle personopplysningene har blitt
  1. gitt av deg selv/den registrerte til vårt selskap
  2. behandlet automatisk

 

 1. Formålet med behandlingen av personopplysningene og informasjon om hvor vi fikk dem fra
 2. Hvorvidt personopplysningene blir utlevert til noen andre enn den opprinnelige mottakeren, og i så fall identiteten til disse mottakerne
 3. Hvorvidt personopplysningene brukes til å ta automatiserte avgjørelser om deg som den registrerte (feks. profilering), hvilken logikk systemet bruker til å foreta disse avgjørelsene og mulighet for å be om en manuell vurdering for å overstyre slike automatiserte beslutninger.
 4. Dersom dine personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon, har du rett til å bli informert om de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i GDPR i forbindelse med overføringen.

 

 • Hvis det er spesielle omstendigheter som innebærer at vi kan avslå å gi informasjonen, vil vi forklare dem. Vi forbeholder oss retten til å avslå useriøse eller uberettigede forespørsler. Hvis det vil kreve ekstra tid eller urimelige utgifter (som du kanskje må dekke) å svare på forespørselen, vil vi informere deg.

 

 • Rett til retting
  Hvis du mener vi har feil eller ufullstendige personopplysninger om deg, kan du benytte deg av retten til å korrigere eller supplere opplysningene. Dette kan benyttes sammen med retten til å begrense behandlingen for å sikre at feil/ufullstendig informasjon ikke behandles før den er rettet.

 

 • Rett til sletting ("Rett til å bli glemt")

Der det ikke finnes noe overordnet retslig grunnlag eller berettiget grunn til å oppbevare personopplysninger kan du be om at vi sletter personopplysningene. Dette inkluderer personopplysninger som kan ha blitt ulovlig behandlet. Vi vil ta alle rimelige skritt for å sikre sletting.

 

 • Rett til begrensning
  Du kan be oss om å slutte å behandle personopplysningene dine. Vi vil fortsatt oppbevare dataene, men vil ikke behandle dem lenger. Denne retten er et alternativ til sletting. Du kan benytte retten til å begrense behandlingen hvis en av følgende forhold gjør seg gjeldende:
 1. a) Riktigheten av personopplysningene er bestridt
 2. b) Behandling av personopplysningene er ulovlig
 3. c) Vi trenger ikke lenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du har behov for disse i for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav
 4. d) Hvis retten til å protestere er benyttet og behandlingen begrenses i påvente av en beslutning

 

 • Rett til dataportabilitet

Du kan be om at ditt sett med personopplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig eller databehandler, levert i et vanlig og maskinlesbart format. Denne retten gjelder kun hvis opplysningene du ønsker utlevert er samlet inn på bakgrunn av samtykke eller for å oppfylle en avtale, og behandlingen er automatisert.

 

 • Rett til å protestere
  Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger dersom
 1. Behandlingen ikke er basert på berettiget interesse
 2. Behandlingen har direkte markedsføring som formål
 3. Behandlingen skjer i forbindelse med vitenskapelig eller historisk forskning, eller
 4. Behandlingen innebærer automatiserte beslutninger og profilering.

 

 1. Må du gi oss dine personopplysninger?

Du er aldri pålagt å gi personlig informasjon til oss, men du må kanskje gjøre det når du inngår en avtale om levering av våre varer og tjenester. Vi vil ikke kunne tilby våre varer og tjenester med mindre du gir oss de personopplysningene vi trenger for å gjøre det.

I tillegg vil du bli pålagt å oppgi visse personopplysninger hvis du kontakter oss for å benytte deg av dine rettigheter i henhold til GDPR som angitt i avsnitt  10.

 

 1. Automatiserte beslutningstaking

Vi utfører automatiserte beslutninger når du bruker nettstedet vårt. Dette innebærer å tilby deg innhold basert på din atferd på nettet. Dette gjør det mulig for oss å vise innhold som er relevant for deg.

 

 

 1. Bruker vi dine personlige opplysninger til markedsføring?

Ja, vi kan bruke dine personlige opplysninger til markedsføring, men vi tar sikte på å bare kontakte personer som ønsker å motta markedsføring. Hvis du motsetter deg markedsføring – enten elektronisk eller på annen måte – vennligst gi oss beskjed, så vil vi slutte å kontakte deg.

 

 1. Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler, som er små tekstfiler lagret på din enhet fra nettsteder du besøker, slik at nettstedet vårt skal fungere skikkelig, for å overvåke bruk og vise innhold som vi tror vil være relevant for deg. Når du registrerer deg hos oss, eller når du fortsetter å bruke nettstedet vårt, vil du bli bedt om å godta bruk av informasjonskapsler. Ytterligere  detaljer om informasjonskapsler som brukes og dine rettigheter er tilgjengelige i våre retningslinjer for informasjonskapsler her.

 

 1. Kontakt oss

Eventuelle kommentarer, spørsmål eller forslag til denne personvernerklæringen eller vår håndtering av dine personopplysninger kan sendes post@culina.no

 

Alternativt kan du kontakte oss på følgende postadresse:

Culina Norge AS

Holmaveien 20

1339 Vøyenenga

 

 1. Klager

Hvis du ønsker å diskutere en klage angående personvern, kan du gjerne kontakte oss ved hjelp av detaljene ovenfor. Alle klager vil bli behandlet på konfidensielt.

Skulle du føle deg misfornøyd med vår håndtering av dine personopplysninger, eller måten vi har håndtert din klage på behandling av dine personopplysninger, har du rett til å fremsette klagen til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet i Norge. Deres kontaktinformasjon finner du på  https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

 

 

 1. Endringer i disse retningslinjene

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 20.01.2021.