• Landsdekkende distribusjon
  • Rask levering av storkjøkkenutstyr

Culina - ledende leverandør til proffmarkedet

Med 7000 lagerførte varer og 20000 i sortiment har vi noe for alle kjøkken og serveringssteder. Vil du handle privat? Se sortiment og priser på Nettbutikk privat. 👩‍🍳🍽️ 🥰

Tips og råd
Serier
Nyheter
Kampanjer
Personlige favoritter

Avfallshåndtering er ditt ansvar

Søppel på avveie er et av de største miljøproblemene vi har i dag, derfor er det viktig å ha en «alle monner drar» - tankegang. Alt avfall skal sorteres, men det er ikke alltid så lett å vite hvordan alt skal sorteres.

Sorter alt alltid

Det finnes en guide på sortere.no/bedrift, som kan være nyttig å lese. Er det fare for at avfallet ditt kommer på avveie er det mest miljøvennlig dersom avfallet er av biologisk nedbrytbart materiale og inngår i naturens kretsløp. Palmeblader og sukkerrørsfiber er eksempler på slikt avfall.

 

Gjør det enkelt

Dersom du har godt merkede avfallsstasjoner med godt merkede avfallsbeholdere vil det bli lettere for gjester og brukere å sortere avfallet. Dersom du har sorteringsbeholdere uten god nok merking vil man kaste ting i feil beholder, og intensjonen forblir bare en intensjon. 

 

Fire tips som gjør det lettere å sortere avfall
  • Ha store nok avfallsbeholdere.
  • Merking av hvor avfallsbeholdere finnes.
  • Merk tydelig hva slags avfall som skal i hvilken beholder.
  • Tenk på dem som tømmer.

 

I Norge er forurensing og avfallshåndtering regulert i Norges lover. 

Lov om vern mot forurensinger og om avfall

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall