Eco-Sprayer Toucan III renhold og desinfeksjon
  • Varenummer9548830
  • Standard salgspakning1
Toucan Eco rengjøring med godkjent desinfeksjon, alt du trenger er vann og salt. Toucan III desinfiserende middel genereres fra naturlig salt oppløst i tappevann, og aktiveres i Toucan III-enheten gjennom Elektro Kjemisk Aktivering (ECA) o Du kan lage 1000 ml høyt innhold av hypoklorholdig løsning på 5 minutter ved å bruke bare 2 gram salt. Bruk kun medfølgende salt eller vanlig bordsalt. o Aktiveringen genererer løsninger med aktivt stoff med hypoklorsyre for enkelt bruk i hjemmet og kommersiell bruk for å rengjøre, desinfisere og deodorisere forskjellige varer og artikler ved hjelp av naturlige og bærekraftige løsninger.