Engangsformer og -fat

Aluminium har den egenskapen å tåle både høye og lave temperaturer.

Engangshansker

Engangshansker Nitril

Engangskopper krus og begre

Krus,begere og lokk laget av miljøvennlige råvarer

Engangsservise

Miljøvennlige Palmeblader

Servietter

Servietter i ulike farger og kvaliteter

Sukkerrørsartikler

Sukkerrørsfiber. Fra margen i sukkerrøret utvinnes sukker - mens den resterende fibermasse tidligere ble betraktet som avfall og ble derfor brent. Nå utnyttes denne fibermasse til produksjon av disse flotte, sterke og stabile cateringprodukter. Fibermassen tilsettes naturlig bindemiddel og vann hvorpå det fremstår som en fin papirmasse også kalt "pulp". Pulpen benyttes nå til formstøping av alle former for artikler til borddekking. Det er muligt å produsere opp til 50 artikler fra kun et sukkerrør.