Salgs- og leveringsbetingelser / Storkjøkkenutstyr

Culinas nettbutikk driver salg og levering fra «bedrift til bedrift» (B2B) og anses ikke som forbrukersalg. Det påligger kunden å sette seg inn i og akseptere gjeldende salgs- og leveringsbetingelser før bestilling, inkludert Kjøpslovens bestemmelser som gjelder der annet ikke er avtalt. Vi oppfordrer også til å lese veiledningen «Slik bruker du culina.no».

Fullføring av kjøp via ikonet Fullfør bestilling medfører en forpliktende bestilling av varen slik den er beskrevet for kjøper på nettstedet på bestillingstidspunktet. Vi tilstreber til enhver tid så korrekt produktinformasjon som mulig, med forbehold om trykkfeil som kan innebære avvik fra informasjon gitt på culina.no, i markedsføring eller på annen måte. Ved videresalg påligger det kjøper å videreformidle alle opplysninger om varen.

PRISER OG ANTALL
Gjeldende nettopriser for inn-logget kjøper er til enhver tid angitt pr. produkt.
Dette gjelder også kunder som er medlem i en innkjøpssammenslutning der framforhandlet nettopris til enhver tid vises. Eventuelle volumrabatter framkommer ikke ved nettkjøp, men trekkes fra i etterkant.
Leveranse skjer i hele standard salgspakninger som angitt pr. produkt. Noen få produkter er priset pr. pakning á flere stk. og det påligger kjøper å sikre at bestillingsantallet er korrekt. 

FRAKT

For kunder som er medlem i en innkjøpssammenslutning er det de avtalte fraktbetingelser som til enhver tid gjelder. Der ikke annet er avtalt med din Culinaforhandler eller via sentrale kjedeavtaler, gjelder følgende fraktbetingelser:
Bestillinger med totalsum over kr. 6.000 leveres fraktfritt.

For bestillinger med totalsum under kr. 6.000 påløper faktisk fraktkostnad pr. bestilling. For Troms og Finnmark gjelder egne fraktsatser. Ta kontakt med Culina Tromsø for gjeldende satser.  

Varene leveres ”DDP”. Risiko tilfaller kjøper når varen er stilt til kjøpers disposisjon umontert på angitt sted. 

BETALINGSBETINGELSER
Med mindre annet er avtalt med din Culinaforhandler gjelder følgende betalingsbetingelser:
Betalingsfrist er netto per. 20 dager fra fakturadato.
Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. 
Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven
Selger har salgspant i de leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. Panteloven § 3-14 til 23.
For kunder som er medlem i en innkjøpssammenslutning er det de framforhandlede betalingsbetingelser som til enhver tid gjelder.

REKLAMASJON
Reklamasjoner gjeldende material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil på varen som oppstår innen ett år fra leveringstidspunktet kan erstattes etter avtale med din Culinaforhandler, fulgt av skjema for Reklamasjon og retur. Feilen skal meldes selger umiddelbart og senest 14 dager etter at feilen oppdages.
Material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil på elektrisk småutstyr kan erstattes i 6 måneder etter leveringstidspunktet. Produktene det gjelder er merket med 6 måneders reklamasjonsrett.
Reklamasjoner uten følgeskjema kan ikke behandles.
Selger er ikke ansvarlig for feil, tap eller skade som måtte oppstå som følge av feil bruk eller som følge av slitasje fra normal bruk.
Reklamasjoner som gjelder transportskader eller manko skal skje på samme skjema umiddelbart etter kvittert varemottak og senest 14 dager etter kvittert varemottak.

RETUR
Retur av varer kan ikke skje uten avtale med din Culinaforhandler og skal følges av skjema for Reklamasjon og retur.  Retur uten følgeskjema kan ikke behandles.
Retur skal meldes senest 14 dager etter kvittert varemottak.
Kreditering av returvarer kan gis for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje, med mindre annet er avtalt med din Culinaforhandler. Bestillingsvarer krediteres ikke.
Kreditering av returvarer belastes med returgebyr på 15% av salgssummen og fraktkostnad, med mindre annet er avtalt med din Culinaforhandler.