Kontakt

Lindrup Martinsen AS
Fr. Nansensplass 6, Postboks 238
9253 Tromsø
Tlf: 77 60 37 00    
E-post: culina@lindrupmartinsen.no  

Nord Glass AS / Storkjøkkenutstyr
Gml. Riksvei 21, Postboks 564
8008 Bodø 
Tlf: 47 67 07 77   
E-post: post@culinabodo.no

HH Engros AS / Storkjøkkenutstyr
Fossegrenda 40, 7038 Trondheim 
Tlf: 73 95 65 00
E-post: post@culinatrondheim.no

Thomsen Storkjøkken AS / Storkjøkkenutstyr
Liamyrane 15, 5132 Nyborg 
Tlf: 47 47 66 66
E-post: post@culinabergen.no

Chili Kjøkkenutstyr AS / Storkjøkkenutstyr
Tangen 6, 4072 Randaberg 
Tlf: 51 41 20 80
E-post: post@chili-k.no

Kjøkkencompagniet AS / Storkjøkkenutstyr
Fjellgata 10, bak slottet parkering, 4612 Kristiansand
Tlf: 46 63 00 03
E-post: post@culinakristiansand.no

Skien Storkjøkken AS / Storkjøkkenutstyr
Bedriftsveien 24, 3735  Skien
Tlf: 35 52 15 55
E-post: post@culinaskien.no

Lageraaens eftf. AS / Storkjøkkenutstyr
Nordbyveien 23A, 3038 Drammen
Tlf: 32 26 81 90
E-post: ola@culinadrammen.no

Strand Storkjøkken AS  / Storkjøkkenutstyr
Storgata 144, 2615 Lillehammer 
Tlf: 61 05 75 70  
E-post: culina@culinalillehammer.no

HH Engros AS  Avd. Østfold / Storkjøkkenutstyr
Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad
Tlf: 69 30 19 50
E-post: post@culinafredrikstad.no

Riise & GG Storkjøkken AS / Storkjøkkenutstyr
Holmaveien 20, 1339 Vøyenenga
Tlf: 67 17 10  00, Fax: 67 17 10 01 
E-post: post@culinaoslo.no

Enor AS / Storkjøkkenutstyr
Holmaveien 20, 1339 Vøyenenga
Tlf: 67171050  Fax:67171051
Org.nr.: NO986 330 615 MVA
E-post: post@culina.no

Culinabutikken i Oslo

Culinabutikken
Torggata 33, 0183 Oslo
Tlf: 22 20 45 10 
E-post: butikk@culinaoslo.no

Åpningstider 

Mandag-Fredag: 10:00-17:00
Torsdag:              10:00-18:00
Lørdag:               10:00-16:00